Υλοποιήση εφαρμογής σε διαφορετικά Blockchain με σκοπό την διερεύνηση και σύγκριση των οικοσυστημάτων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Βασίλειος Βεσκούκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού

Περιγραφή

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη και τεκμηρίωση της ίδιας
αποκεντρωμένης εφαρμογής λογισμικού (dApp) που εκτελεί τυπικές υπολογιστικές διεργασίες, σε 3-4 διαφορετικά οικοσυστήματα Blockchain.

Αναλυτική περιγραφή