ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανίχνευση επιθέσεων μέσω εξόρυξης δεδομένων στα Κοινωνικά Δίκτυα
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Η ανάπτυξη και η μεγάλη αποδοχή των Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης κέντρισε το ενδιαφέρον κακόβουλων χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι αδυναμίες του συστήματος αλλά και την εμπιστοσύνη των χρηστών, εξαπολύουν καθημερινά επιθέσεις προς αυτά με σκοπό το κέρδος. Δεδομένης της μεγάλης ανάπτυξής τους, τα Social Networks έχουν πλέον συγκεντρώσει πληθώρα πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων για τον κάθε χρήστη που διαθέτει λογαριασμό σε αυτά, με αποτέλεσμα, παρά τον ορισμό και την εφαρμογή κανόνων ιδιωτικότητας από τους αντίστοιχους υπεύθυνους οργανισμούς για την ασφάλεια των χρηστών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι επιπτώσεις στην ιδιωτική και επαγγελματική τους ζωή από τους κινδύνους που ελλοχεύουν είναι μεγάλες.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και μελέτη του φαινομένου των επιθέσεων στα Κοινωνικά Δίκτυα, η ανάλυση των αδυναμιών των συστημάτων αυτών καθώς και των τρόπων δράσης των επιτιθέμενων και η εξαγωγή χαρακτηριστικών στοιχείων (με τη χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, βλ., Weka) και ανάλυση κοινωνικών γράφων των χρηστών (με τη χρήση εργαλείων απεικόνισης και ανάλυσης, βλ., Gephi), μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτυχής ανίχνευση κακόβουλων ενεργειών.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1 – 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Μ. Ε. Παπαδοπούλου (marelpap@icbnet.ntua.gr), Π. Φ. Μπάκαλος (pflbakal@icbnet.ntua.gr) , Α. Καψάλης (akapsalis@icbnet.ntua.gr) , Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )

http://www.icbnet.ntua.gr