Εντοπισμός γεωγραφικών ορίων (τοίχων) χώρου με τη χρήση AR, για άτομα με προβλήματα όρασης
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Παναγιώτης Τσανάκας
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογίες Ψηφιακής Υγείας

Περιγραφή

Οι τεχνολογίες αιχμής όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για φορητές συσκευές ανοίγουν διαρκώς νέους δρόμους για καινοτομία και έρευνα. Με συγκριτικό πλεονέκτημα την ανεξαρτησία από στατικό υλικό (hardware), μπορούν να αναπτυχθούν λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ειδικότερα σε άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση).

Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η ικανότητα μιας κινητής συσκευής για αναγνώριση του γύρω περιβάλλοντος, με τη χρήση AR και αισθητήρων IMU, για τον εντοπισμό των ορίων ενός χώρου. Η βιβλιοθήκη του οικοσυστήματος ARCore της Google, αξιοποιεί τους αισθητήρες αυτούς-και την κάμερα της συσκευής-για την παροχή υπηρεσιών AR (αναγνώριση χώρου - τοποθέτηση αντικειμένων). Επίσης, η βιβλιοθήκη, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση του κινητού στο χώρο σε μορφή συντεταγμένων (X,Y,Z). Οι συντεταγμένες αυτές αλλάζουν καθώς ο χρήστης μετακινείται στο χώρο με την κάμερα του τηλεφώνου του ανοιχτή. Με βάση αυτή την λειτουργικότητα, και έχοντας ως δεδομένο σχέδιο κάτοψης ενός χώρου, να δημιουργηθεί εφαρμογή η οποία θα δέχεται το σχέδιο, και με βάση τις συντεταγμένες του χρήστη, που προκύπτουν από το ARCore, θα υπολογίζει το αν ο χρήστης πλησιάζει σε κάποιο τοίχο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Παναγιώτης Τσανάκας (panag@cs.ntua.gr)

Ανδρέας Μενύχτας (amenychtas@gmail.com)

Διονύσης Κουλούρης (dennis.koulouris@outlook.com)