Ανάπτυξη Διαδραστικών Εφαρμογών σε Έξυπνο Ρολόι Apple WatchOS, Google WearOS ή Huawei HARMONY.
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στις μέρες μας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση προσωπικών υπολογιστών αλλά έχει επεκταθεί σε μια πληθώρα συστημάτων που παρέχουν συνεχή επικοινωνία και υψηλή διαδραστικότητα με τους χρήστες, όπως κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, τηλεοράσεις και κάθε λογής «έξυπνες» συσκευές. Οι τεχνολογικές δυνατότητες των συσκευών αυτών ποικίλουν, και κατά συνέπεια η χρήση τους μπορεί να αφορά γενικούς σκοπούς για την υποστήριξη εφαρμογών για πολυμέσα, επικοινωνία και διασκέδαση, αλλά και ειδικούς σκοπούς που εμπίπτουν στην κατηγορία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) όπως οι αισθητήρες για μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία κτλ.), αισθητήρες βιοσημάτων (καρδιακός παλμός, αρτηριακή πίεση κτλ.), ελεγκτές ηλεκτρικών συσκευών κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο, τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) έχουν γίνει ιδιαιτέρως δημοφιλή μια και παρέχουν πάρα πολλές δυνατότητες ενώ παράλληλα μπορούν να ενσωματωθούν πολύ εύκολα στη ζωή και την καθημερινότητα του χρήστη.

Η διπλωματική εργασία θα διερευνήσει τη χρήση του «έξυπνου» ρολογιού Pebble για την αμφίδρομη αποστολή διαδραστικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων μεταξύ του χρήστη και μιας κεντρικής πλατφόρμας. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί μια Pebble εφαρμογή που θα εκτελείται στο ρολόι και θα επικοινωνεί με την κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους μέσα από τη χρήση δικτυακών υπηρεσιών. Σκοπός της επικοινωνίας είναι να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

  • Αποστολή ειδοποίησης από την πλατφόρμα στο ρολόι του χρήστη, όπως π.χ. η λήψη καθημερινή λήψη φαρμακευτικής αγωγής.
  • Επιβεβαίωση της υπενθύμισης ή αναβολή της με ταυτόχρονη ενημέρωση της πλατφόρμας.
  • Περιοδική αποστολή της τοποθεσίας του χρήστη.
  • Αποστολή μηνύματος έκτακτης ανάγκης πατώντας συνδυασμό πλήκτρων στο ρολόι.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Η υλοποίηση της εφαρμογής απαιτεί βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε C και JavaScript ενώ για το κομμάτι της πλατφόρμας θα χρησιμοποιηθεί Node.js και MongoDb.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
https://developer.getpebble.com/
https://nodejs.org/
https://www.mongodb.org/
http://cwbuecheler.com/web/tutorials/2014/restful-web-app-node-express-mongodb/

Καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας

panag@cs.ntua.gr

210 772 2541, 210 772 4394