Τεχνικές Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης στις Ασύρματες και Δορυφορικές Επικοινωνίες
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Είναι μια σειρά θεμάτων στο επιστημονικό πεδίο των Ασυρμάτων και Δορυφορικών Επικοινωνιών με χρήση τεχνικώ μηχανικής και βαθιάς μάθησης. Υπάρχουν πραγγματικά δεδομένα καθώς και συνθέτες χρονοσειρών ρεαλιστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα αποτελέσματα συνήθως είναι δημοσιεύσιμα.