Δίκτυα Κινητων Επικοινωνίων 6G με χρήση UAVs/Drones/Cubesats
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

- Nέες τεχνολογίες δικτύωσης

- Βέλτιστη ανάθεση πόρων

-Μοντέλα καναλιού

- Συχνότητες ΤΗz