Δημιουργία εφαρμογής έξυπνης διάθεσης πόρων
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Αριθμός Φοιτητών Ένας είτε δύο (Ανάπτυξη αλγορίθμων διαχείρισης, περιβάλλον διασύνδεσης)

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογής όπου θα μπορεί να διαχειρίζεται πόρους (αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, εργαστήρια) ώστε να βρίσκονται οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι διάθεσης τους.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Η εφαρμογή που θα παραχθεί να έχει σαν είσοδο διάφορα χαρακτηριστικά από το κάθε ίδρυμα (αυτό θα μπορούσε να είναι μια σχολή είτε ένα ολόκληρο τμήμα) όπου θα προσφέρει διάφορες παροχές σαν πόρους. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι αίθουσες οι διαθέσιμες ώρες από το κάθε διδάσκοντα καθώς και οι περιορισμοί αυτών. Δηλαδή θα μπορούσε μια αίθουσα να χωράει το πολύ 90 άτομα είτε κάποια αίθουσα θα μπορούσε να έχει προτζέκτορα είτε υπολογιστές. Ακόμα θα μπορούσε να υπήρχαν γενικοί περιορισμοί όπως ότι δε μπορεί να δεσμευτεί από άτομα εκτός ιδρύματος είτε μετά από συγκεκριμένη ώρα είτε μέρα (πχ Κυριακή). Ο Φοιτητής θα προσπαθήσει να αναγάγει το πρόβλημα σε αντίστοιχο πρόβλημα δυναμικού προγραμματισμού και να βρει βέλτιστες λύσεις για το κάθε πρόβλημα.

Η εργασία που θα αναπτυχθεί αναμένεται να παράγει μια πρωτοποριακή εφαρμογή με χρήση τεχνολογιών JS/Typescript ή JAVA στο backend. Η εφαρμογή αυτή θα διαθέτει τη δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς της σε κινητές συσκευές, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Για την υλοποίηση του έργου, οι φοιτητές θα έχουν την επιλογή να βασιστούν είτε σε υπάρχοντα κώδικα, εκμεταλλευόμενοι τις υπάρχουσες δομές και λειτουργίες, είτε να ξεκινήσουν από το μηδέν, δημιουργώντας έναν πιο ευέλικτο και προσαρμόσιμο κώδικα που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της εργασίας.

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της εφαρμογής θα είναι η έξυπνη διαχείριση πόρων, εμπλουτίζοντας τη λειτουργικότητα της με σύγχρονες τεχνικές, όπως η δυναμική προσαρμογή των πόρων ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Αυτό θα οδηγήσει σε βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής, προσφέροντας μια ομαλή και απρόσκοπτη εμπειρία στους χρήστες.

Επιπλέον, η εφαρμογή θα διαθέτει πλατφόρμα διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες, όπως το Moodle και το Keycloak του ΕΜΠ. Αυτό θα επιτρέπει την ομαλή ενσωμάτωση των διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων και των μηχανισμών αυθεντικοποίησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των χρηστών.

Συνολικά, η εργασία αναμένεται να παράξει μια πρωτοποριακή εφαρμογή με σημαντικές δυνατότητες επέκτασης και προσαρμογής. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και έξυπνων τεχνικών διαχείρισης πόρων, καθώς και την ολοκλήρωση με άλλες υπηρεσίες, η εφαρμογή αναμένεται να προσφέρει μια υψηλής ποιότητας εμπειρία στους χρήστες της.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων (επιθυμητό)

Προαπαιτούμενες γνώσεις

JAVA Javascirpt

Τύπος

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βρεττός Μουλός (vrettos@gmail.com) , Γραφείο 1.13 στο Κτίριο Υπολογιστών (1ος όροφος) (dslab@mail.ntua.gr)

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)