Αρχιτεκτονικές δικτυακών εφαρμογών για ανίχνευση χωρικών αναφορών με χρήση ΑΙ για διαχείριση χωρικών δεδομένων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Βασίλειος Βεσκούκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού

Περιγραφή

Αφορμή για την εργασία αυτή είναι η ανάγκη μιας ενιαίας και πρότυπης ΒΔ φυσικών καταστροφών. Η σημερινή κατάσταση είναι τέτοια που οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι χωρικές οριοθετήσεις των φυσικών καταστροφών είναι ανοικτά διαθέσιμες μόνο ως ελεύθερο κείμενο μέσα σε αρχεία τύπου pdf, δηλαδή χωρίς μηχανικά επεξεργάσιμη αναφορά σε γεωμετρική οριοθέτηση.

Αντικείμενα της εργασίας είναι

α) η διερεύνηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη αναγνώριση χωρικών αναφορών (δεδομένων γεωμετρικών τύπων) και για την αυτόματη ταξινόμηση των καταστροφών σε πρότυπες κατηγορίες από ελεύθερο κείμενο, καθώς και

β) η ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής λογισμικού για τη διαχείριση μιας τέτοιας ΒΔ και τη διάθεση των δεδομένων της μέσω υπηρεσιών web (wfs).

Προαπαιτούμενες γνώσεις

  1. Visual Paradigm
  2. Γνώση ενός δικτυακού προγραμματιστικού οικοσυστήματος
  3. Βασικές γνώσεις χωρικών βάσεων δεδομένων (postgres/postgis) και δικτυακών υπηρεσιών

Σχόλια / αναφορές

  1. https://www.ogc.org/standard/sfa/
  2. https://www.ogc.org/standard/wfs/

Συνεργάτες

  • Χ.Χατζηχριστοφή, υ.δ.
  • Μ.Τσούτσος, υ.δ.