Υποδομές ανοικτών μετεωρολογικών δεδομένων και αξιολόγηση προβλέψεων με χρήση χωρικών συσχετισμών και τεχνητής νοημοσύνης
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Βασίλειος Βεσκούκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού

Περιγραφή

Η ανοικτή διάθεση μετεωρολογικών προβλέψεων και μετρήσεων σε υψηλή χωρική πυκνότητα και από πλήθος πηγών, συμπεριλαμβανομένου του crowdsourcing, επιτρέπει την ανάλυση τέτοιων δεδομένων για κρίσιμες εφαρμογές όπως η πρόβλεψη παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η ανομοιογένεια των τρόπων διάθεσης και των μορφότυπων τέτοιων δεδομένων δεν επιτρέπουν την αυτόματη ανάλυσή τους. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης μέσω CLI και APIs, επιτρέπει την αυτοματοποίηση πολλών από τις εργασίες συλλογής, διάθεσης και ανάλυσης τέτοιων δεδομένων.

Αντικείμενα της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

α) η διερεύνηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση χρονοσειρών πρόβλεψης και μέτρησης μετεωρολογικών μεγεθών

β) η διερεύνηση αυτόματης παραγωγής κώδικα και τεκμηρίωσης από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών λογισμικού για τη συλλογή, ανάλυση, παρουσίαση και διάθεση τέτοιων δεδομένων, με χρήση CLI και APIs που διατίθενται από διάφορα μοντέλα LLM.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

  1. Visual Paradigm
  2. Γνώση ενός δικτυακού προγραμματιστικού οικοσυστήματος

Συνεργάτης

  1. Α.Μπεζές, υ.δ.