Βέλτιστη Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου για τη βέλτιστη ανάπτυξη δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα της ανάπτυξης των δικτύων διανομής σχετίζεται με την ενίσχυση των υποσταθμών, την αλλαγή αγωγών των γραμμών, την τοποθέτηση συστοιχίας πυκνωτών καθώς και το σχεδιασμό της τοπολογίας του δικτύου. Το πρόβλημα θα μοντελοποιηθεί σαν πρόβλημα μικτού ακέραιου προγραμματισμού με τετραγωνικούς περιορισμούς και η μέθοδος θα εφαρμοστεί σε πραγματικά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.