Βέλτιστη Τοποθέτηση Ασφαλειοαποζευκτών σε Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη βέλτιστη τοποθέτηση ασφαλειοαποζευκτών σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα αυτό θεωρεί την ελαχιστοποίηση του κόστους διακοπών ηλεκτρικής ισχύος των καταναλωτών σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του κόστους επένδυσης σε ασφαλειοαποζεύκτες. Το πρόβλημα θα μοντελοποιηθεί σαν πρόβλημα μικτού ακέραιου προγραμματισμού. Η μέθοδος θα εφαρμοστεί σε πρότυπα καθώς και σε πραγματικά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.