Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόβλεψης Φωτοβολταϊκής Παραγωγής
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Παύλος Γεωργιλάκης
Συσχετιζόμενο μάθημα Ηλεκτρική Οικονομία

Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου υπέρ-βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης της φωτοβολταϊκής παραγωγής, με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και υβριδικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης. Η υπέρ-βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη φωτοβολταϊκής παραγωγής έγκειται στην έγκαιρη πρόβλεψη έντονων διακυμάνσεων παραγωγής λόγω διέλευσης νεφώσεων. Η εκπαίδευση και αξιολόγηση του μοντέλου θα γίνει με χρήση πραγματικών δεδομένων εικόνων του ουρανού και μετεωρολογικών μετρήσεων.