Δυναμική βέλτιστη ροή ισχύος στα σύγχρονα ενεργά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση μοντέλου δυναμικής βέλτιστης ροής ισχύος για τη βέλτιστη λειτουργία και διαχείριση των σύγχρονων ενεργών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η διαχείριση των ενεργών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται χρησιμοποιώντας στρατηγικές όπως η διαχείριση αποθήκευσης ενέργειας, η διαχείριση ζήτησης (ευέλικτη ζήτηση), και η απόρριψη παραγωγής από ΑΠΕ.