ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ: Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή γνώσης μέσα από τη λειτουργία υποδομής υπολογιστικού νέφους
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Ο όρος Big Data περιγράφει δεδομένα που είναι μεγάλα σε όγκο, άναρχα δομημένα και παράγονται ανά σύντομα τακτά χρονικά διαστήματα. Η ανάλυση τέτοιου τύπου δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας στις μέρες μας.

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας που θα διεξάγει ανάλυση δεδομένων σε τεράστια αρχεία και βάσεις δεδομένων που θα παράγονται από την λειτουργία και τη χρήση της υποδομής υπολογιστικού νέφους που βρίσκεται και αναπτύσσεται στο Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης (ICBNet Lab). Σκοπός της ανάλυσης των δεδομένων αυτών είναι ο έλεγχος της λειτουργίας της υποδομής του εργαστηρίου μέσα από δημιουργία εξατομικευμένων προφίλ των χρηστών, δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης για τη μελλοντική απόκριση και συμπεριφορά της υποδομής και λειτουργιών πρόληψης σφαλμάτων. Κατά αυτό το τρόπο θα εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υποδομής, η συνεχής διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που θα φιλοξενεί, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώκεται και ένα πλάνο εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε πρώτη φάση θα διεξαχθεί έρευνα από τους φοιτητές επάνω σε συναφείς τεχνολογίες ώστε να αποκτηθεί ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο γνώσεων στο τομέα του Big Data και του Cloud Computing. Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων της πλατφόρμας και θα ακολουθήσει η αρχιτεκτονική σχεδίαση της. Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν έτοιμο πρωτότυπο λογισμικού, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα ικανοποιεί όλες τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.

Για την ομαλή διεκπαιρέωση της διπλωματικής εργασίας απαιτείται άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(για 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Α. Καψάλης (akapsalis@icbnet.ntua.gr), Μ. Καραμανής (manolis@icbnet.ntua.gr), Π. Φ. Μπάκαλος (pflbakal@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )