Αποδοτική υλοποίηση Διαιρέτη με χρήση του αλγορίθμου Non Restoring Division
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή θα προηγηθεί η βιβλιογραφική έρευνα του συγκεκριμένου πεδίου και ο εντοπισμός προβλημάτων και λύσεων. Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ένας διαιρέτης με χρήση του αλγορίθμου Non Restoring Division, με βάση υπάρχουσα τεχνική αποδοτικής υλοποίησης του αλγορίθμου (που βασίζεται σε παράσταση του πηλίκου και του υπολοίπου σε μορφή με προσημασμένα ψηφία), και θα γίνει η υλοποίησή του σε ASIC και FPGAs.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ