Μελέτη Υλοποίησης σε Υλικό Αλγορίθμων Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών. Μεταφορά σε πλατφόρμα FPGA
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Θα ξεκινήσει με τη μελέτη Αλγορίθμων Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών, τους οποίους συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πεδίο με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι που βασίζονται στη θεωρία των ελλειπτικών καμπυλών προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με τον αλγόριθμο κρυπτογραφίας RSA αλλά με πολύ μικρότερο μήκος κλειδιών που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών. Η υλοποίηση των πιο αποδοτικών αλγοριθμών που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία θα γίνει τόσο σε επίπεδο ASIC όσο και σε επίπεδο FPGA.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ