Δημιουργία αποδοτικού Multiplier-Accumulator (MAC) για αριθμούς σε μορφή Προσήμου-Μέτρου (Sign-Magnitude)
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή θα σχεδιαστεί σε μορφή VLSI ένας Multiplier – Accumulator (MAC) για αριθμούς που βρίσκονται σε μορφή Προσήμου – Μέτρου (Sign – Magnitude) με σκοπό τη σύγκρισή του με υλοποιήσεις MAC για αριθμούς που βασίζονται σε διαφορετικές αναπαραστάσεις όπως συμπλήρωμα ως προς 2. Επίσης θα εξεταστεί η αξιοποίησή του σε μονάδες στις οποίες συναντάμε την αναπαράσταση των αριθμών σε μορφή Προσήμου – Μέτρου (π.χ. σε Floating Point Arithmetic Units).

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ