Υλοποίηση αλγορίθμων DSP (Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος) με τη χρήση της αποδοτικής κωδικοποίησης Non-Redundant Radix-4 Signed-Digit (NR4SD)
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή θα εφαρμοστεί η τεχνική της προ-ενταμίευσης πληροφορίας στη μνήμη σε συνδυασμό με την τεχνική κωδικοποίησης αριθμών σε Non-Redundant Radix-4 Signed-Digit (NR4SD) αναπαράσταση με σκοπό την πιο αποδοτική VLSI υλοποίηση ευρέως χρησιμοποιούμενων αλγορίθμων DSP (Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος).

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ