Υλοποίηση Μονάδων Άθροισης και Πολλαπλασιασμού σε παράσταση Κινητής Υποδιαστολής
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κιαμάλ Πεκμεστζή
Συσχετιζόμενο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα VLSI

Περιγραφή

Στην εργασία αυτή θα υλοποιηθούν οι μονάδες Πρόσθεσης και Πολλαπλασιασμού σε παράσταση Κινητής Υποδιαστολής (FPU- Floating Point Unit) βασισμένο στο πρότυπο ΙΕΕΕ-754. Η υλοποίηση θα μεταφερθεί τόσο σε επίπεδο ASIC όσο και σε επίπεδο FPGA.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ