Σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείου για τη γραφική αναπαράσταση του Κοινωνικού Διαδικτύου των Πραγμάτων.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Το “Κοινωνικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων” (Social Internet of Things; SIoT) είναι ένα κοινωνικό δίκτυο έξυπνων αντικειμένων. Ομοίως με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να υπάρξει ένα δίκτυο αποτελούμενο από τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ έξυπνων αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, το SIoT προσφέρει: α) πλοήγηση στο δίκτυο για κλιμακούμενη και αποτελεσματική ανακάλυψη υπηρεσιών και αντικειμένων, β) εκμετάλλευση μοντέλων των κοινωνικών δικτύων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things; ΙοΤ) και γ) δημιουργία ενός επιπέδου αξιοπιστίας μεταξύ των αντικειμένων, τα οποία είναι «φίλοι».

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά η σχεδίαση και έπειτα η υλοποίηση ενός εργαλείου, το οποίο θα παρουσιάζει στους χρήστες του τις σχέσεις τις οποίες έχουν αναπτύξει οι διάφορες οντότητες του Κοινωνικού Διαδικτύου των Πραγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα (π.χ., https://snap.stanford.edu/data/index.html) και θα ακολουθήσει η μετατροπή τους σε τριπλέτες, κάνοντας χρήση των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web). Στους χρήστες του εργαλείου θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων οντοτήτων, ο σχηματισμός σχέσεων μεταξύ τους, καθώς και η αποθήκευση του δημιουργηθέντος γράφου.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java ή Python. Επιθυμητή είναι η γνώση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (OWL, RDF, SPARQL) και η εξοικείωση με την ανάλυση κοινωνικών δικτύων.

(1 άτομο) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Π. Κασνέσης, Μ.-E. Παπαδοπούλου, Υ. Δ/ρες)