Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής (iOS) διαχείρισης μαθημάτων για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές που θα βοηθάει τους φοιτητές και τους καθηγητές μίας σχολής να διαχειρίζονται τα μαθήματά τους. Οι χρήστες της εφαρμογής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους φοιτητές και τους καθηγητές. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στα μαθήματα του κάθε εξαμήνου, θα έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο σχετικό με τα μαθήματα αυτά και θα ειδοποιείται σε περιπτώσεις ανακοινώσεων. Ο καθηγητής θα μπορεί να βλέπει ποιοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα, να προσθέτει περιεχόμενο σχετικό με το μάθημα και να δημοσιεύει ανακοινώσεις. Η εφαρμογή θα προσφέρει λύση και στο σύστημα εξέτασης του μαθήματος, προσφέροντας υπηρεσία επιβεβαίωσης της παρουσίας του φοιτητή την ώρα της εξέτασης. Στόχος είναι η βελτίωση της επικοινωνίας φοιτητών και καθηγητών.

Στην πρώτη φάση της διπλωματικής εργασίας, θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων μιας τέτοιας εφαρμογής. Στη συνέχεια, θα ερευνηθούν οι απαραίτητες τεχνολογίες για την υλοποίηση της εργασίας. Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη του εξυπηρετητή της πλατφόρμας και της εφαρμογής για την κινητή συσκευή.

Απαραίτητη είναι η γνώση αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Η εφαρμογή για την κινητή συσκευή θα αναπτυχθεί σε γλώσσα Swift.

(1-2 άτομα) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Π. Φ. Μπάκαλος, Ε. Καραμανής, Υ. Δ/ρες)