Εξοικείωση με το ARKit Framework του iOS και διερεύνηση διαθέσιμων λειτουργιών.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση με το Framework Επαυξημένης Πραγματικότητας (ARKit) της πλατφόρμας iOS. Το ARKit παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2017 και προσφέρει στον προγραμματιστή πληθώρα λειτουργιών σχετικές με την επαυξημένη πραγματικότητα. Στόχος είναι η διερεύνηση των διαθέσιμων λειτουργιών και των πιθανών εφαρμογών τους. Μερικές από τις λειτουργίες περιλαμβάνουν ταυτοποίηση εικόνας, αναγνώριση επιφανειών, αναγνώριση αντικειμένων και προσθήκη διαδραστικών αντικειμένων στο περιβάλλον της επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτά, μαζί με τις υπόλοιπες δυνατότητες που παρέχονται από τις έξυπνες συσκευές, όπως είναι η υπηρεσία της τρέχουσας τοποθεσίας του χρήστη, της πυξίδας και της κατεύθυνσης που είναι στραμμένη η έξυπνη συσκευή, προσφέρουν στον προγραμματιστή ένα πλήρες και σύνθετο σύνολο εργαλείων που έχει πολλαπλές δυνατότητες και εφαρμογές.

Απαραίτητη είναι η γνώση αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Swift.

(1-2 άτομα) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Π. Φ. Μπάκαλος, Ε. Καραμανής, Υ. Δ/ρες)