Ανίχνευση αξιόλογων ιδεών μέσω εφαρμογής τεχνικών μηχανικής μάθησης σε δημόσια κανάλια άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Οι διαδικτυακές κοινότητες αποτελούν ελκυστικές πηγές ιδεών στο πλαίσιο της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Εντούτοις, η κατανόηση της πραγματικής σημασίας του τεράστιου όγκου δεδομένων, ο οποίος παράγεται στις κοινότητες αυτές, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στο πλαίσιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα υλοποιηθεί ένα μοντέλο ανάλυσης δεδομένων διαδικτυακών κοινοτήτων εστιάζοντας στην αναγνώριση καινοτόμων ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, θα εφαρμοσθούν τεχνικές μηχανικής μάθησης με σκοπό την εκπαίδευση ενός μοντέλου ταξινόμησης. Το προτεινόμενο σύστημα θα φιλτράρει τα ανταλλασσόμενα μηνύματα, π.χ., αφαιρώντας εικόνες και επισυναπτόμενα αρχεία.

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας, το προτεινόμενο σύστημα θα εφαρμοστεί σε δημοφιλή εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι το Viber.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Python.

(1-2 άτομα) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Δρ. Δ. Μερίδου, Ε. Καραμανής, Υ. Δ/ρας)