Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android με έμφαση σε θέματα ασφάλειας.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί μία ιδιαίτερη αύξηση στη χρήση των σύγχρονων εφαρμογών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. Συγκεκριμένα, η λειτουργία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων έχει πλέον υπερισχύσει της επικοινωνίας μέσω e-mail σε προσωπικό επίπεδο, ενώ έχει αρχίσει να αποκτά έδαφος και σε επαγγελματικές συνομιλίες. Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων για κινητές συσκευές είναι εμπλουτισμένες με επιπρόσθετες λειτουργίες, πέραν της αποστολής και λήψης κειμένου, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες τους την ανταλλαγή φωτογραφιών, βίντεο και ορισμένων κοινών τύπων αρχείων (π.χ., .docx, .pdf).

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων, το οποίο θα βρίσκει εφαρμογή σε κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android. Το αποτέλεσμα της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής κειμένου και εικόνων, ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα λήψης και ανταλλαγής φωτογραφιών και βίντεο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μελέτη των πιο διαδεδομένων λύσεων άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (π.χ., WhatsApp, Viber, Slack). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα ασφάλειας που συνδέονται με τις εφαρμογές αυτής της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι απειλές στην ασφάλεια των χρηστών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας και αυθεντικότητας της πληροφορίας που ανταλλάσσεται και, στη συνέχεια, οι τεχνικές που έχουν υιοθετηθεί από τις πιο δημοφιλείς λύσεις για την προστασία αυτής.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java ή της γλώσσας προγραμματισμού Python.

(1 – 2 άτομα) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Ε. Καραμανής, Π.-Φ. Μπάκαλος, Μ.-Ε. Παπαδοπούλου, Υ. Δ/ρες)