Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με σκοπό τη χρήση στον πολιτισμό και τον τουρισμό.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση κι η ανάπτυξη εφαρμογής με σκοπό τη χρήση στην ανάδειξη του πολιτισμού και στον τουρισμό. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει από τη συσκευή του πληροφορίες μνημείων και σημείων ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή θα λειτουργεί σε ανοιχτούς χώρους αλλά και σε κλειστούς, όπως μουσεία. Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει απεικονίσεις μνημείων και εκθεμάτων κι έτσι θα έρχεται σε πιο άμεση επαφή με τον πολιτισμό που τον ενδιαφέρει. Επίσης, ο χρήστης θα μπορεί, χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής του και σε συνδυασμό με την τοποθεσία του και την πυξίδα (που βρίσκεται πλέον σε όλες τις συσκευές), να βλέπει στην οθόνη της συσκευής του πού ακριβώς βρίσκονται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία στην κοντινή σε αυτόν περιοχή, ανάλογα με τη διεύθυνση που «δείχνει» η συσκευή του.

Στην πρώτη φάση της διπλωματικής εργασίας, θα γίνει η ανάλυση των απαιτήσεων και θα μελετηθούν υπάρχουσες εφαρμογές με σχετικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, θα ερευνηθούν οι απαραίτητες τεχνολογίες για την υλοποίηση της εργασίας. Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη του εξυπηρετητή της πλατφόρμας και των εφαρμογών για τις κινητές συσκευές.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(2 άτομα) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Π.-Φ. Μπάκαλος, Ε. Καραμανής, Π. Κασνέσης, Υ. Δ/ρες)