Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου για το Διαδίκτυο και για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android.
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη σχεδίαση και την ανάπτυξη τόσο μίας διαδικτυακής εφαρμογής όσο και των αντίστοιχων εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες της να οργανώνουν φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία ήχου. Μέσω της κινητής συσκευής του, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί πολυμεσικό περιεχόμενο και να το αποθηκεύει σε ειδικούς φακέλους μέσω της εφαρμογής. Το αποθηκευμένο περιεχόμενο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο τόσο από την εφαρμογή της κινητής συσκευής όσο και από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Το περιεχόμενο που παράγει και αποθηκεύει ο χρήστης θα πρέπει να φέρει ορισμένα μεταδεδομένα, όπως είναι η ημερομηνία και η τοποθεσία δημιουργίας, όπως επίσης και ορισμένες ετικέτες (tags) που το χαρακτηρίζουν. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατή η ανάκτηση περιεχομένου με βάση τα παραπάνω κριτήρια.

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης της εφαρμογής (κινητής και διαδικτυακής). Συγκεκριμένα, η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι εύχρηστη, ενώ η περιήγηση στο περιεχόμενο θα πρέπει να πραγματοποιείται με τα ελάχιστα δυνατά βήματα. Τέλος, η αποθήκευση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται με το βέλτιστο τρόπο, επιτυγχάνοντας, από τη μία πλευρά, την εξοικονόμηση χώρου και, από την άλλη, την εξασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που χρησιμοποιείται για την προβολή του (π.χ., διαστάσεις οθόνης κινητής συσκευής).

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1 - 2 άτομα) (Υπεύθυνοι ερευνητές: Ε. Καραμανής, Π.-Φ. Μπάκαλος, Υ. Δ/ρες, Δρ. Δ. Μερίδου)