Βέλτιστη ανάθεση πόρων σε κυψελωτά δίκτυα 5ηςγενιάς
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης και μελέτη της απόδοσης του συστήματος.

Εφαρμογές σε προτεινόμενους τύπους δικτύων 5ης γενιάς (5G).