Τεχνολογίες Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων


Κωδικός 590
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 0
Διδάσκοντες Ευάγγελος Χριστοφόρου

Περιγραφή

Τεχνικές Κατασκευής και πακεταρίσματος. Παραδείγματα αισθητήρων και ανάλυση των βασικών κυκλωμάτων επεξεργασίας του σήματος εξόδου.
Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική ή εργαστηριακή εργασία για εξειδίκευση.