Ειδικά Θέματα Ηλεκτρομαγνητισμού


Κωδικός 3.1.3301.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Τ - Κύματα και Τηλεπικοινωνίες
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Κωνσταντίνος Βαλαγιαννόπουλος

Περιγραφή

Εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά (ΗΜ) υλικά. ΗΜ κύματα στη μία διάσταση. Γραμμικές και μη γραμμικές μεταεπιφάνειες. ΗΜ ισχύς και ευστάθεια ενεργών διατάξεων. ΗΜ κύματα στις δύο διαστάσεις. Οδήγηση κυμάτων από δισδιάστατες διατάξεις. ΗΜ κύματα σε ανισοτροπικά υλικά. Δισδιάσταση σκέδαση ΗΜ κυμάτων. Τρισδιάσταση σκέδαση ΗΜ κυμάτων. Δισδιάστατες συναρτήσεις Green. Δισδιάστατο ολοκλήρωμα ακτινοβολίας. Δισδιάστατο ολοκλήρωμα σκέδασης.