Διάδοση σε Ιονισμένα Μέσα


Κωδικός 3.1.3303.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Τ - Κύματα και Τηλεπικοινωνίες
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Χρήστος Τσιρώνης, Ιωάννης Κομίνης (Σχολή ΕΜΦΕ)
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Δυναμική ηλεκτρονίων και ιόντων σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Στατικά πεδία. Χρονομεταβλητά πεδία. Βασικά μεγέθη περιγραφής του πλάσματος. Μήκος Debye. Συχνότητα πλάσματος. Διακριτότητα πλάσματος. Μοντέλα περιγραφής πλάσματος. Κινητική ανάλυση. Περιγραφή ρευστού. Μαγνητοϋδροδυναμική περιγραφή. Αμαγνήτιστο και μαγνητισμένο πλάσμα. Περιγραφή ρευστού. Περιγραφή ψυχρού πλάσματος. Συντονισμοί και αποκοπές. Το πλάσμα σαν διηλεκτρικό μέσο. Σχέση διασποράς. Διαμήκεις και εγκάρσιες ως προς τη διάδοση ιδιότητες του πλάσματος. Αναλυτικές τεχνικές επίλυσης της εξίσωσης διασποράς αμαγνήτιστου και μαγνητισμένου πλάσματος στη βάση της ψυχρής θεώρησης. Κινητικές αστάθειες σε αμαγνήτιστο πλάσμα. Απόσβεση Landau. Κριτήριο Penrose και διαγράμματα Nyquist. Αστάθεια δέσμης-πλάσματος. Ιοντοακουστικές αστάθειες. Ρυθμοί και κινητικές αστάθειες σε μαγνητισμένο πλάσμα. Κυκλοτρονικοί ρυθμοί. Ρυθμοί Bernstein. Μη γραμμικά φαινόμενα στην ηλεκτρομαγνητική διάδοση σε πλάσμα. Ημι-γραμμική θεωρία. Κορεσμός ασταθειών. Ρυθμοί BGK.