Εξάμηνο 2


Υποχρεωτικά

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
9.3.3083.2 Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού Σώματος) 3 0
9.3.3376.2 Τεχνική Μηχανική 3 0

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ξένη γλώσσα)

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
0.3039.2 Αγγλική Γλώσσα 2 0
0.3088.2 Γαλλική Γλώσσα 2 0