Εξάμηνο 3


Υποχρεωτικά

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
3.7.3371.3 Οργάνωση και Διοίκηση 3 0
9.1.3079.3 Πολιτική Οικονομία 3 0

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ξένη γλώσσα)

Κωδικός Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Εργαστηρίου
0.3089.3 Αγγλική Γλώσσα 2 0
0.3090.3 Γαλλική Γλώσσα 2 0