Αυτόματη αναγνώριση καλλιτεχνών σε ζωγραφικά έργα τέχνης με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη

Περιγραφή

Η αναγνώριση των καλλιτεχνών/δημιουργών σε ζωγραφικά έργα τέχνης είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, το οποίο διαχειρίζονται κυρίως ιστορικοί τέχνης με εκτεταμένη κατάρτιση και εμπειρία. Ο προσδιορισμός του καλλιτέχνη που δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής πραγματοποιείται με βάση το έργο, συνήθως χωρίς επιπλέον πληροφορίες. Πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν μελετήσει το πρόβλημα της αυτοματοποίησης της διαδικασίας με χρήση υπολογιστών, καθορίζοντας ρητά τα χαρακτηριστικά ταξινόμησης. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής θα παρακαμφθεί η διαδικασία καθορισμού των χαρακτηριστικών ταξινόμησης του ζωγραφικού πίνακα και θα πραγματοποιηθεί μελέτη τεχνικών μηχανικής μάθησης, κυρίως πολυεπίπεδων συνελικτικών νευρωνικών δικτύων με επιβλεπόμενη μάθηση.

Απαιτούμενες/επιθυμητές γνώσεις: Python, βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης, οικειότητα με τεχνολογίες εκμάθησης νευρωνικών δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 210-7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και Νατάσα Σοφού (τηλ. 210-7723037, e-mail: natasaat image.ece.ntua.gr)