Μεταφορά καλλιτεχνικής τεχνοτροπίας με χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη

Περιγραφή

Όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει εφαρμογές όπως το Prisma και το Lucid, αλλά αναρωτήθηκε ποτέ κανείς πώς λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές; Η επιλογή μιας φωτογραφίας από την φωτογραφική μας μηχανή και μιας τεχνοτροπίας από ένα πίνακα ζωγραφικής με σκοπό τον συνδυασμό των δύο εικόνων για την παραγωγή μιας νέας που διατηρεί το σημασιολογικό περιεχόμενο πρώτης και την τεχνοτροπία της δεύτερης, στον κόσμο της βαθιάς μάθησης ονομάζεται "μεταφορά στυλ" (style transfer). Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η παραγωγή νέων εικόνων υψηλής αντιληπτικής ποιότητας που συνδυάζουν το σημασιολογικό περιεχόμενο μιας αυθαίρετης φωτογραφίας με την τεχνοτροπία πολλών γνωστών έργων τέχνης. Για το σκοπό αυτό θα μελετηθούν συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα βελτιστοποιημένα για αναγνώριση αντικειμένων, όπως το VGGδίκτυο που ανταγωνίζεται την ανθρώπινη απόδοση `στην αναγνώριση αντικειμένων και μπορεί να οδηγήσει σε αναπαραστάσεις εικόνων οποίες καθιστούν σαφή τα χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου και κάνουν δυνατή τη μεταφορά στυλ.

Απαιτούμενες/επιθυμητές γνώσεις: Python, βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης, οικειότητα με τεχνολογίες εκμάθησης νευρωνικών δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 210-7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και Νατάσα Σοφού (τηλ. 210-7723037, e-mail: natasaat image.ece.ntua.gr)