Ανάπτυξη γνώσης με στοιχεία μουσικής θεωρίας για συστήματα αυτόματης ανάλυσης μουσικής
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης

Περιγραφή

Η ανάκτηση, η ανάλυση και η σύνθεση μουσικής πληροφορίας είναι έργα τα οποία εμποδίζονται από την πολύπλοκη και πολυεπίπεδη οργάνωση ενός κομματιού μουσικής. Παρά τη σημαντική πρόοδο της μηχανικής μάθησης τα τελευταία χρόνια, και τα θεαματικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει σε άλλους τομείς όπως είναι η όραση, δεν έχουν υπάρξει τα αντίστοιχα σε έργα σχετικά με τη μουσική. Ένας από τους λόγους είναι πως τα συστήματα αυτά σπανίως ενσωματώνουν στοιχεία μουσικής θεωρίας - η οποία είναι περιγραφική και αποτελεί το καλύτερο εργαλείο που διαθέτουμε για την κατανόηση της μουσικής. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα αναπτυχθεί βάση γνώσης η οποία θα περιέχει έννοιες, κανόνες, συσχετίσεις και θα εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τη θεωρία της μουσικής. Θα δοθεί έμφαση στην Τζαζ/λειτουργική αρμονία καθώς και στις έννοιες της κλίμακας, του mode, ρυθμικών μοτίβων και φόρμας/δομής. Η γνώση θα είναι συμβατή με δεδομένα σε μορφή MIDI και ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί η γνώση για τη βελτίωση συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας από μουσική. Συγκεκριμένα, θα αξιολογηθεί η λειτουργία του στο έργο της αναγνώρισης είδους μουσικής (κλασική, τζαζ, ποπ) από MIDI αρχεία.
Απαραίτητη η καλή γνώση Θεωρίας Μουσικής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και τον Έντι Δερβάκο (τηλ. 7722491, e-mail: eddiedervakos at islab.ntua.gr)