Σύνοψη κειμένου με χρήση γράφου λέξεων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης

Περιγραφή

Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας στο διαδίκτυο είναι σε μορφή κειμένου, η επεξεργασία κειμένου βρίσκεται στο επίκεντρο του πεδίου της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης για δεκαετίες. Από το απλό μοντέλο συχνοτήτων όρων TFIDF μέχρι τα πολυεπίπεδα RNNs, υπάρχει μια ποικιλία από μοντέλα που επιχειρούν να μοντελοποιήσουν την πληροφορία που περιέχεται στα κείμενα. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι οι γράφοι λέξεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουμε ένα κείμενο ως έναν κατευθυνόμενο γράφο. Αυτό μας επιτρέπει να επιλύσουμε προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας χρησιμοποιώντας μεθόδους διαχείρισης γράφων. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η εξερεύνηση αυτών των μεθόδων, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνοψη κειμένου με χρήση γράφου λέξεων. Συγκεκριμένα, θα εξερευνηθεί η δυνατότητα σύνοψης κειμένου με μεθόδους υπολογισμού ισχυρά συνδεδεμένου υπογραφήματος, και κατά πόσο αυτή η προσέγγιση επηρεάζει τις επιδόσεις αλγορίθμων ταξινόμησης κειμένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Γιώργο Στάμου (gstam at cs.ntua.gr) και τον Αλέξιο Μανδαλιό (amandalios at islab.ntua.gr).