Δημιουργία έξυπνης εφαρμογής προσωποποιημένων δωρεών
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Αριθμός Φοιτητών Ένας

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια έξυπνη εφαρμογή που θα μπορεί να κατηγοριοποιεί τις δωρεές που προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Η ανάγκη από δωρεές που έχουν το μέγιστο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο δημιουργεί την ανάγκη να φτιαχτεί μια online εφαρμογή όπου ανάλογα με το προφίλ κάθε χρήστη θα μπορεί είτε να καταχωρεί πράγματα είτε υπηρεσίες που έχει ανάγκη είτε να προσφέρει αγαθά. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία μιας τέτοιας εφαρμογή είναι να μπορεί να γίνει μια έξυπνη αντιστοίχιση των προσφορών με τη λίστα των ετερογεννών αιτημάτων ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό κέρδος.

Υπηρεσίες όπως [1] προσπαθούν στατικά να λύσουν τέτοια θέματα με αποτέλεσμα η εμπειρία του χρήστη να μην είναι η καλύτερη. Ταυτόχρονα υποχρεώνουν το χρήστη να κάνει εκτενή αναζήτηση των αναγκών χωρίς να υπάρχει η επιλογή των προτάσεων είτε τον πιο δυναμικών ερωτημάτων ακολουθώντας κάποια εισαγωγή είτε κριτήρια του χρήστη.

Με χρήση open source εργαλείων όπως το elastic search αλλά και τεχνολογιών Front End (React) ο φοιτητής θα παρουσιάσει μια σελίδα όπου θα μπορούν οι προσωποποιημένες αναζητήσεις να βασίζονται στο προφίλ του κάθε χρήση βλέποντας τα διαθέσιμα αγαθά που υπάρχουν.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων (επιθυμητό)

Προαπαιτούμενες γνώσεις

JAVA , Python, Javascirpt (ανάλογα με το κομμάτι της διπλωματικής που θα αναλάβει)

Τύπος

Προγραμματιστική

ΕνδεικτικήΒιβλιογραφία:

[1] https://e-dorees.gov.gr/

Επικοινωνία: Βρεττός Μουλός (vrettos@mail.ntua.gr) (Γραφείο 1.13 στο Κτίριο Υπολογιστών - 1ος όροφος)

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)