Ανάπτυξη φορητού εργαλείου υποστήριξης επισκεπτών μουσείων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί η ενσωμάτωση φορητών τεχνολογιών ως εργαλείων στην επίσκεψη μουσείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ρόλο κατέχουν τα συστήματα που βασίζονται στην τοποθεσία και σε τεχνολογίες αισθητήρων για την ακριβή ανίχνευση της θέσης του χρήστη στο εσωτερικό ενός κτιρίου (location-based services). Ωστόσο, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούν τα παραπάνω συστήματα και ταυτόχρονα ενισχύουν τη συμμετοχή του χρήστη (engagement), εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη εφαρμογής για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το φυσικό περιβάλλον του μουσείου ή του πολιτιστικού χώρου που επισκέπτεται. Αυτό περιλαμβάνει την υλοποίηση τόσο του εξυπηρετητή της εφαρμογής όσο και της εφαρμογής πελάτη που θα προορίζεται για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και την Μαρία Ράλλη (τηλ. 7722491, e-mail: mariaral at cs.ntua.gr).