Φωνητική διεπαφή χρηστών για τη διατύπωση ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια η χρήση της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας εμφανίζεται ολοένα και σε περισσότερες διεπαφές χρηστών με υπολογιστή. Ερωτήματα σε τυπικές γλώσσες με χαμηλή δομική πολυπλοκότητα (εκφραστικότητα), όπως υποσύνολα των SQL, SPARQL, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε εκφράσεις διατυπωμένες σε φυσική γλώσσα. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια πληθώρα νέων συστημάτων που αναλύουν την ανθρώπινη ομιλία και τη μετατρέπουν σε γραπτό κείμενο. Σε αυτή τη διπλωματική θα αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα αναδιατυπώνει, σε τυπικές γλώσσες, ερωτήματα που είναι διατυπωμένα σε φυσική γλώσσα, και τα οποία θα μπορούν στη συνέχεια να απαντηθούν από τον υπολογιστή. Σε δεύτερη φάση, θα γίνει χρήση συστήματος ανάλυσης ομιλίας, ώστε τα ερωτήματα να γίνονται απευθείας από την καθομιλουμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και τον Enrique Matos Alfonso (τηλ. 7722491, e-mail: gardero at gmail.com).