Ευφυής αυτόματη πλοήγηση οχημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Γιώργος Στάμου
Συσχετιζόμενο μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη

Περιγραφή

Η παγκόσμια ευαισθητοποίηση για την μόλυνση του περιβάλλοντος και την κατανάλωση ενέργειας έχει ωθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην υλοποίηση νέων οικολογικών συστημάτων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο η τάση στη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία είναι η ανάπτυξη πιο οικολογικών αυτοκινήτων για την εξοικονόμηση καυσίμων. Προσαρμόζοντας την ταχύτητα ενός οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες του οδοστρώματος μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται από μεγάλα φορτηγά και είναι γνωστή ως προβλεπτική αυτόματη πλοήγηση (predictive cruise control).

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα παίρνει πληροφορίες από το οδόστρωμα, θα τις επεξεργάζεται με γνώμονα τις δυνατότητες του οχήματος και τον επιθυμητό χρόνο τερματισμού και θα εξάγει βέλτιστα προφίλ οδήγησης για μία συγκεκριμένη διαδρομή. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τεχνικές μηχανικής μάθησης προκειμένου να ενημερώνει τα προφίλ οδήγησης και θα κάνει προβλέψεις προκειμένου να εναλλάσσεται μεταξύ τους για να αντιμετωπίζει πιθανές καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο της διπλωματικής θα υλοποιηθεί το σύστημα το οποίο θα παίρνει τα δεδομένα από το αυτοκίνητο, ο αλγόριθμος ο οποίος θα εκμεταλλεύεται τη γνώση που του δίνεται για να εξάγει τα βέλτιστα προφίλ και τέλος το σύστημα το οποίο θα δίνει τις ταχύτητες στον έλεγχο του αυτοκινήτου και θα εναλλάσσεται μεταξύ των προφίλ βέλτιστα. Για την επίτευξη των παραπάνω θα χρησιμοποιηθεί το πρωτότυπο ερευνητικό όχημα Προμηθέας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με την Ομάδα Προμηθέας του ΕΜΠ.