Γρηγόριος Κυριακόπουλος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ. Γρηγόριος Λ. Κυριακόπουλος (PhD) έλκει την καταγωγή του από την Καλαμάτα (Πελοπόννησος) και από την Εύβοια. Ο ίδιος είναι μέλος ΕΔΙΠ βαθμίδας A' στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Ο Γρηγόριος έχει υπερ-εικοσαετή διδακτική υπηρεσία στο Ε.Μ.Π. και δεκαετή διδακτική υπηρεσία σε άλλες Σχολές, όπως: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (2 έτη), Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (2 έτη), Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Αθηνών (4 έτη). Κατά την περίοδο 1991-2018 έχει καλύψει ένα ευρύ πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σπουδών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού:

 • 2018 M.Sc. in Environmental Design of Cities and Buildings, Hellenic Open University, Greece
 • 2017 M.Sc. in Energy, Heriot Watt University, UK (DOATAP-Hellenic NARIC, 2018)
 • 2016 M.A. in Orthodox Theology Studies, Hellenic Open University, Greece
 • 2015 PGCert, Mental Health Counseling/Counselor, Scottish Qualifications Authority (SQA), UK
 • 2013 B.Sc. (Hons) in Environmental Studies, Open University, UK
 • 2013 B.A. Studies in Hellenic Culture, Open University, Cyprus (DOATAP-Hellenic NARIC, 2013)
 • 2013 CertHE in Human Resources Management/Personnel Administration, University of Leicester, UK
 • 2013 PG Associate Certificate in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies, Centre for Alternative Technology (CAT), University of East London, UK
 • 2013 HND in Psychology, Pearson Inc
 • 2012 HND in Business and Management, Brighton School of Business and Management, UK
 • 2012 CertHE in Psychology, University of Derby, UK
 • 2011 B.A.(1st class Hons) in Business Management, London Metropolitan University, UK
 • 2010 Post Graduate Certificate in Education (PGCE): Pedagogical and Teaching Competence, School of Pedagogical and Technological Education in Athens, Greece
 • 2009 Postdoctoral research/postdoc, under the auspices of the State Scholarships Foundation in Greece (IKY). Department of Industrial Management and Technology, University of Piraeus, Greece
 • 2007 M.A. in Engineering-Economics Systems, National Technical University of Athens, Greece
 • 2005 Ph.D. in Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Greece
 • 2004 M.Sc. in Environmental Design of Infrastructure Works, Hellenic Open University, Greece
 • 1996 MEng in Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Greece

Κατά την περίοδο 2005-2021 το προφίλ εργασιών τις οποίες έκρινε ο Γρηγόριος ποσοτικοποιήθηκε από τη βάση δεδομένων Scopus και παρατίθεται ακολούθως (περίοδος αναφοράς: Μάρτιος 2021):

 • Είναι κριτής σε 271 περιοδικά, έχοντας κρίνει περισσότερες από 4000 εργασίες/δοκίμια προς δημοσίευση. Ένα υπόσυνολο 1073, εκ των δοκιμίων, έχει κριθεί για 67 περιοδικά με σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 5,785 (συνολικός συντελεστής απήχησης: 6207).
 • 1000 εκ των 4000 συνολικώς κριθέντων δοκιμίων έχουν δημοσιευτεί σε αντίστοιχα εγγεγραμμένα περιοδικά στη βάση δεδομένων Scopus.
 • 750 εκ των 1000 δημοσιεύσεων κρίθηκαν μία φορά, ενώ 250 εκ των 1000 δημοσιεύσεων κρίθηκαν σε δύο ή περισσότερες εκδοχές.
 • Βάση δεδομένων Scopus: 150 εκ των 1000 δημοσιεύσεων έχουν συνολικά 4807 αναφορές, με: h-index: 39 και i-10 index: 112.
 • Βάση δεδομένων Scopus: To top-50 εκ των 1000 δημοσιεύσεων έχει από 32 ως 293 αναφορές και συνολικά 3741 αναφορές, με μέσο όρο 75 αναφορές ανά top-50 δημοσίευση.

Το top-12 περιοδικών –αναφορικά με τα ακόλουθα κριτήρια: α) μέγιστος όγκος κριθέντων εργασιών, β) ύπαρξη συντελεστή απήχησης, γ) καταχώρηση στις βάσεις δεδομένων Scopus και WoS, δ) κρίση τουλάχιστον 10 εργασιών ανά περιοδικό– παρουσιάζεται ακολούθως:

 • Journal of Environmental Management (5,647), 312 εργασίες
 • International Journal of Hydrogen Energy (4,939), 176 εργασίες
 • Chemical Engineering Journal (10,652), 124 εργασίες
 • Applied Energy (8,848), 117 εργασίες
 • Sustainability (2,576), 60 εργασίες
 • Energies (2,702), 60 εργασίες
 • Applied Physics A (1,810), 24 εργασίες
 • Journal of Cleaner Production (7,246), 13 εργασίες
 • Materials Chemistry and Physics (3,408), 12 εργασίες
 • Renewable and Sustainable Energy Reviews (12,110), 10 εργασίες
 • International Journal of Energy Research (3,741), 10 εργασίες
 • Chemical Engineering Science (3,871), 10 εργασίες
 1. Αυτό το top-12 περιοδικών συλλέγει 928 εργασίες, ήτοι το 86% των 1073 κριθέντων και δημοσιευμένων εργασιών.
 2. Αυτό το top-12 περιοδικών υποστηρίζει συνολικό συντελεστή απήχησης 5680, ήτοι το 92% του συνολικού συντελεστή απήχησης 6207 των 1073 κριθέντων και δημοσιευμένων εργασιών.
 3. Αυτό το top-12 περιοδικών υποστηρίζει σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 6,120 (εκ των 928 εργασιών).

Ο Γρηγόριος συμμετέχει ως συνεργάτης έκδοσης ή μέλος εκδοτικής επιτροπής σε 20 επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): Journal of Environmental Management (Associate Editor, 2020-), International Journal of Renewable Energy Development (Handling Editor, 2020-), Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues (2018-), International Journal of Entrepreneurship (2018-), Sustainability (2018-), Problems and Perspectives in Management (Section Editor, 2018-), Investment Management and Financial Innovations (2018-), Environmental Economics (2018-) (Ανακοίνωση Τύπου, 23 Σεπτεμβρίου 2019), Biomedical and Pharmacology Journal, American Journal of Industrial and Business Management (Academic Editor, 2013-present), Archives of Current Research International (2018), Journal of Scientific Research and Reports (2014-present), Materials Science for Energy Technologies (2018-2020), Journal of Management and Sustainability (Associate Editor, 2012-present), International Journal of Chemical and Process Engineering Research (Associate Editor, 2014-present).

Το έτος 2016 ο δικτυακός τόπος Publons ανακοίνωσε το βραβείο “Sentinels of Science”, απονέμοντάς το στους κριτές και στους εκδότες με το παραγωγικότερο έργο αξιολόγησης εργασιών (Ανακοίνωση Τύπου, 26 Σεπτεμβρίου 2016) προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ειδικότερα, η δεύτερη θέση για τον πιο παραγωγικό κριτή για το έτος 2016 -με κριτήριο την αφοσίωσή του στην επιστήμη (Ανακοίνωση Τύπου, 23 Σεπτεμβρίου 2016)- απονεμήθηκε στον Γρηγόριο Κυριακόπουλο. Το έτος 2017 κατατάχθηκε στο top 1% κριτών στην Ελλάδα (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons), καθώς και σε 2 -εκ των συνολικώς 27- τομείς βασικής έρευνας: Γεωπονικές και Βιολογικές Επιστήμες (1η), Περιβάλλον (14η). Περαιτέρω, για το έτος 2018 ο Γρηγόριος κατατάχθηκε στο top 1% αναμεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων εγγεγραμμένων ερευνητών από 220 χώρες παγκοσμίως σε 5 -εκ των συνολικώς 22- τομείς έρευνας βασικών επιστημών (Essential Science Indicators, ESI): Γεωπονικές Επιστήμες (6η), Περιβάλλον και Οικολογία (7η), Μηχανική (35η), Φυτολογία και Ζωολογία (25η), Διεπιστημονική (22η). Κατά την αξιολόγηση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα οποία είναι καταχωρημένα μόνο στο Web of Science Core Collection για την περίοδο: Σεπτέμβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019, ο Γρηγόριος κατατάχθηκε στο top 1% (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons) αναμεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων εγγεγραμμένων ερευνητών από 223 χώρες παγκοσμίως σε 3 -εκ των συνολικώς 22- τομείς έρευνας βασικών επιστημών: Μηχανική, Περιβάλλον και Οικολογία, Διεπιστημονική.

Παράλληλα, ο Γρηγόριος είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 63 εργασιών σε 38 περιοδικά, εκ των οποίων (ενδεικτικά) δεκατρείς εργασίες στο περιοδικό "Sustainability" (συντελεστής απήχησης: 2,576), τρεις εργασίες στο περιοδικό “Renewable and Sustainable Energy Reviews” (συντελεστής απήχησης: 12,110), τρεις εργασίες στο περιοδικό "Energies" (συντελεστής απήχησης: 2,702), δύο εργασίες στο περιοδικό "International Journal of Earth Sciences and Engineering", μια εργασία στο περιοδικό “Renewable Energy” (συντελεστής απήχησης: 6,274), μια εργασία στο περιοδικό “Separation and Purification Reviews” (συντελεστής απήχησης: 5,324), μία εργασία στο περιοδικό "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" (συντελεστής απήχησης: 4,542), μια εργασία στο περιοδικό "Sustainable Chemistry and Pharmacy" (συντελεστής απήχησης: 3,294), μια εργασία στο περιοδικό "International Journal of Environmental Research and Public Health" (συντελεστής απήχησης: 2,849), μια εργασία στο περιοδικό “International Journal of Sustainability in Higher Education” (συντελεστής απήχησης: 2,000), δύο εργασίες στο περιοδικό "Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity" (CiteScore: 4,7), μία εργασία στο περιοδικό "Inhalation Toxicology" (συντελεστής απήχησης: 1,895), δύο εργασίες στο περιοδικό "Problems and Perspectives in Management" (CiteScore: 1,0); 14 κεφάλαια βιβλίων (μετά από πρόσκληση των αντιστοίχων εκδοτικών επιτροπών) σε βιβλία μηχανικής, ενέργειας, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών πολιτικών; καθώς και άνω των 30 ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Οι 39 πρόσφατες εργασίες (έτη 2018-2021) έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους βιβλίων (5 εργασίες) καθώς και στα ακόλουθα περιοδικά (ενδεικτικά): "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" (1 εργασία, 2020), “International Journal of Sustainability in Higher Education” (1 εργασία, 2020), "International Journal of Environmental Research and Public Health" (1 εργασία, 2020), "Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity" (2 εργασίες, 2020), "Energies" (1 εργασία, 2020; 2 εργασίες, 2019), "International Journal of Earth Sciences and Engineering" (2 εργασίες, 2019), "Sustainable Chemistry and Pharmacy" (1 εργασία, 2019), "Global NEST Journal" (1 εργασία, 2019), "Sustainability" (1 εργασία, 2021; 5 εργασίες, 2020; 3 εργασίες, 2019; 4 εργασίες, 2018), "Academy of Strategic Management Journal" (2 εργασίες, 2018), "Renewable Energy" (1 εργασία, 2018). Οι συνολικές αναφορές από προσωπικές εργασίες είναι 1212, εκ των οποίων 169 αναφορές στο έτος 2018, 223 αναφορές στο έτος 2019, 359 αναφορές στο έτος 2020, 86 αναφορές στο έτος 2021; h-index: 19 και i10-index: 25, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων "Google Scholar" (881 αναφορές, h-index: 17, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων "Scopus"). Σε αυτές τις αναφορές περιλαμβάνονται 658 ετερο-αναφορές από 174 περιοδικά με σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 4,956 -συνολικός συντελεστής απήχησης 3261- καθώς και 251 αναφορές από 159 περιοδικά, συλλογικούς τόμους και συνέδρια [χωρίς συντελεστή απήχησης, αλλά με κάλυψη στις βάσεις δεδομένων "Scopus" και "Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics)"].

Tο top-12 των παραγωγικότερων περιοδικών [επί των 174 περιοδικών, τα οποία έχουν συντελεστή απήχησης και εμφανίζουν 10, ή περισσότερες, ετερο-αναφορές] αθροίζουν 372 ετερο-αναφορές με συνολικό συντελεστή απήχησης 2182 και σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 5,866. Ο παρενθετικός δεκαδικός αριθμός είναι ο συντελεστής απήχησης, ακολουθούμενος από τον αντίστοιχο αριθμό ετερο-αναφορών ανά περιοδικό (περίοδος αναφοράς: Mάρτιος 2021):

 • Sustainability (2,576), 97
 • Energies (2,702), 53
 • Journal of Environmental Management (5,647), 47
 • Chemical Engineering Journal (10,652), 43
 • Renewable and Sustainable Energy Reviews (12,110), 33
 • Journal of Cleaner Production (7,246), 23
 • Journal of Hazardous Materials (9,038), 18
 • Applied Energy (8,848), 15
 • International Journal of Hydrogen Energy (4,939), 11
 • Energy Policy (5,042), 11
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (2,849), 11
 • Renewable Energy (6,274), 10

Two highly cited papers – Data from: Web of Science, Essential Science Indicators: Οι ακόλουθες δημοσιεύσεις έλαβαν επαρκή αριθμό αναφορών για να συμπεριληφθούν στο top 1% του επιστημονικού πεδίου, βάσει του αντιστοίχως τιθεμένου ορίου αναφορών ανά επιστημονικό πεδίο και έτος δημοσίευσης:

 • Ntanos, Stamatios; Kyriakopoulos, Grigorios; Chalikias, Miltiadis; Arabatzis, Garyfallos; Skordoulis, Michalis (2018). Public Perceptions and Willingness to Pay for Renewable Energy: A Case Study from Greece. Sustainability, Volume: 10, Issue: 3, Article Number: 687. Published: MAR 2018.
 • Kyriakopoulos, Grigorios L.; Arabatzis, Garyfallos (2016). Electrical energy storage systems in electricity generation: Energy policies, innovative technologies, and regulatory regimes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume: 56, 1044-1067. Published: APR 2016.

Περαιτέρω, ο Γρηγόριος είναι (συν)υπεύθυνος έκδοσης των ακόλουθων οκτώ δημοσιεύσεων:

1) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Low Carbon Energy Technologies in Sustainable Energy Systems”, 1st Edition. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos. Paperback ISBN-13: 978-0128228975, ISBN-10: 0128228970. Elsevier eds. Imprint: Academic Press, 2021.

2) Στο περιοδικό “Energies”, με στοιχεία ειδικού τεύχους:

Special issue title: Low Carbon Energy Transition and Energy Poverty

Special issue section: Energy Economics and Policy

Deadline: 31 May 2021

Guest Editors:

Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos

School of Electrical and Computer Engineering, Electric Power Division, Photometry Laboratory, National Technical University of Athens, 9 Heroon Polytechniou Street, 15780, Athens, Greece.

Prof. Dr. Dalia Streimikiene

Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania.

Prof. Dr. Tomas Baležentis

Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius University, Vilnius 01113, Lithuania.

3) Στο περιοδικό “Sustainability”, με στοιχεία ειδικού τεύχους:

Special issue title: Polymer Waste Management

Special issue section: Sustainable Materials

Deadline: 31 May 2021

Guest Editors:

Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos

School of Electrical and Computer Engineering, Electric Power Division, Photometry Laboratory, National Technical University of Athens, 9 Heroon Polytechniou Street, 15780, Athens, Greece.

Prof. Dr. Dalia Streimikiene

Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania.

Prof. Dr. Tomas Baležentis

Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius University, Vilnius 01113, Lithuania.

4) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Technologies and Strategies of the Development of the Low Carbon Economy”. Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Sustainability" ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2020 με δημοσίευση 5 επιστημονικών εργασιών.

5) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Sustainable Development of Electrical Energy Storage Technologies in Energy Production”. Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Sustainability" ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2018 με δημοσίευση 15 επιστημονικών εργασιών.

6) Στο περιοδικό “Academy of Strategic Management Journal”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Innovative technologies, Industrial development, Agrarian policies, Resource management and Sustainable strategies towards the economic growth of the Russian Federation". Volume: 16, Issue 2, year 2017. Αυτό το ειδικό τεύχος φιλοξενεί 20 προσωπικώς επιλεχθείσες και κριθείσες επιστημονικές εργασίες.

7) Στο περιοδικό “International Journal of Earth Sciences and Engineering”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Green house buildings and infrastructures ”:

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα.

Editor-in-Chief: Prof. Dr. D. Venkat Reddy, Εθνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Karnataka, Surathkal, Ινδία.

8) Στο περιοδικό “International Journal of Earth Sciences and Engineering”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Renewable and sustainable energy resources”:

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα.

Editor-in-Chief: Prof. Dr. D. Venkat Reddy, Εθνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Karnataka, Surathkal, Ινδία.

Αυτά τα ειδικά τεύχη του περιοδικού “International Journal of Earth Sciences and Engineering” ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2018 με δημοσίευση, συνολικά, 10 επιστημονικών εργασιών.

Επιπλέον, είναι:

a) Chief-Editor at the: 5th International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM 2018) in Shanghai, 21-22 July 2018, China.

b) Technical Committee member at the: International Conference on Sustainable Development on Energy and Environment Protection (SDEEP2017) in Yichang, 28-30 July 2017, China - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

c) Κριτής άνω των 650 εργασιών (πλήρη κείμενα) σε περισσότερα από 30 έγκριτα επιστημονικά συνέδρια (ο αριθμός κριθέντων εργασιών ανά συνέδριο παρατίθεται σε παρένθεση):

 • 6th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2020) online (virtual conference without any physical participation), 23-26 August 2020. (20 reviews)
 • 6th International Conference on Information Management and Industrial Engineering (ICII 2020) in Cape Town, South Africa, 20-22 January 2020. (7 reviews)
 • Global Conference on Advanced Smart and Sustainable Technologies in Engineering (GCASSTE 2020) in Mangalore Institute of Technology and Engineering (MITE) Campus, Moodabidri, Mangalore, Karnataka, India, 30-31 January 2020.
 • 2nd International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems (SPIES 2020), 2-4 June 2020, Bangkok, Thailand.
 • 5th International conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2019) in Macau, 21-24 July 2019, China. (4 reviews)
 • Euro Conference on Catalysis and Chemical Engineering Advancements (Catalysis 2019) in Rome, 9-11 September 2019, Italy.
 • 2nd International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE 2019) in Hangzhou, 25-27 May 2019, China. (1 review)
 • 2019 International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems (SPIES 2019) in Deakin University, 25-27 April 2019, Melbourne, Australia. (1 review)
 • 4th International Conference on Education and Social Development (ICESD 2019) in Shenzhen, 19-20 January 2019, China.
 • 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering (EKO-DOK Conference) in Dolny Śląsk, 8–10 April 2019, Poland.
 • International Conference on Biofuels and Bioenergy, in Barcelona 23-25 September 2019, Spain.
 • 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018), being held in conjunction with the 4th International Conference on Fuzzy System and Data Mining (FSDM2018) in Bangkok, 16-19 November 2018, Thailand. (23 reviews)
 • International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP 2018), being hosted by School of Communication and Information Engineering, Xi’an University of Science and Technology, 28-31 October 2018, China. (11 reviews)
 • 6th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2018) in Beijing, 24-27 October 2017, China. (10 reviews)
 • International Workshop on Environmental Management, Science and Engineering (IWEMSE 2018) in Xiamen, Fujian, 16-17 June 2018, China. (6 reviews)
 • 4th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2018) in I-Shou University, Kaohsiung City, 17-21 July 2018, Taiwan. (4 reviews)
 • 2018 the International Conference on Product and Industrial Engineering (ICPIE 2018) in Chengdu, 27-29 October, 2018, China. (3 reviews)
 • International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection (EEEP2018) in Sanya, 19-21 November 2018, China. (11 reviews)
 • 2nd International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2018) in Hohhot, 22-24 October 2018, China. (1 review)
 • International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection (EEEP2017) in Sanya, 20-22 November 2017, China. (11 reviews)
 • 4th International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM 2017) in Qingdao, 16-17 December 2017, China.
 • 8th International Conference on Information & Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017) in Chania, 21-24 September 2017, Greece.
 • International Conferences on New Energy and Future Energy System: NEFES 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, China. (500 reviews, in total)
 • 2nd International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM2015) in Guilin, 15-16 May 2014, Guangxi, China. (22 reviews)
 • International Conference on Education and Social Development (ICESD 2015) in Nanjing, 5-6 December 2015, China. (6 reviews)
 • 7th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry in Cavtat, 13-15 June 2006, Croatia. (4 reviews)

Οι κυριότερες διεθνείς εκδόσεις Who’sWho: IBC-UK, ABI-US και Marquis-US, περιέχουν βιογραφικά στοιχεία του Γρηγόρη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες εκδόσεων.

List of published papers and journals served as reviewer (επικαιροποίηση: 25 Ιανουαρίου 2021).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική, Περιβάλλον, Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων από Οργανικούς Ρυπαντές, Ιδιότητες Πολυμερών Υλικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ψυχολογία, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διαχείριση Δασικών Πόρων, Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Οικονομία της Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικά Συστήματα, Κυκλική Οικονομία, Συμπεριφορική Οικολογία

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα