Γρηγόριος Κυριακόπουλος

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ. Γρηγόριος Λ. Κυριακόπουλος (PhD) έλκει την καταγωγή του από την Καλαμάτα (Πελοπόννησος) και από την Εύβοια. Ο ίδιος είναι μέλος ΕΔΙΠ βαθμίδας A' στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Ο Γρηγόριος έχει υπερ-εικοσαετή διδακτική υπηρεσία στο Ε.Μ.Π. και δεκαετή διδακτική υπηρεσία σε άλλες Σχολές, όπως: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (2 έτη), Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (2 έτη), Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Αθηνών (4 έτη). Κατά την περίοδο 1991-2021 έχει καλύψει ένα ευρύ πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σπουδών από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού:

 • 2018 M.Sc. Environmental Design of Cities and Buildings, Hellenic Open University, Greece
 • 2017 M.Sc. Energy, Heriot Watt University, UK (DOATAP-Hellenic NARIC, 2018)
 • 2016 M.A. Orthodox Theology Studies, Hellenic Open University, Greece
 • 2015 PGCert. Mental Health Counseling/Counselor, Scottish Qualifications Authority (SQA), UK
 • 2013 B.Sc. (Hons) Environmental Science, Open University, UK
 • 2013 B.A. Studies in Hellenic Culture, Open University, Cyprus (DOATAP-Hellenic NARIC, 2013)
 • 2013 CertHE Human Resources Management/Personnel Administration, University of Leicester, UK
 • 2013 PG Associate Certificate in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies, Centre for Alternative Technology (CAT), University of East London, UK
 • 2013 HND Psychology, Pearson Inc
 • 2012 HND Business and Management, Brighton School of Business and Management, UK
 • 2012 CertHE Psychology, University of Derby, UK
 • 2011 B.A.(1st class Hons) Business Management, London Metropolitan University, UK
 • 2010 Post Graduate Certificate in Education (PGCE): Pedagogical and Teaching Competence, School of Pedagogical and Technological Education in Athens, Greece
 • 2009 Postdoctoral research/postdoc, under the auspices of the State Scholarships Foundation in Greece (IKY). Department of Industrial Management and Technology, University of Piraeus, Greece
 • 2007 M.A. Engineering-Economics Systems, National Technical University of Athens, Greece
 • 2005 Ph.D. Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Greece
 • 2004 M.Sc. Environmental Design of Infrastructure Works, Hellenic Open University, Greece
 • 1996 MEng Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Greece

Κατά την περίοδο 2004-2021 το προφίλ εργασιών τις οποίες έκρινε ο Γρηγόριος ποσοτικοποιήθηκε από τη βάση δεδομένων Scopus και παρατίθεται ακολούθως (περίοδος αναφοράς: Οκτώβριος 2021):

 • Είναι κριτής σε 287 περιοδικά, έχοντας κρίνει 4400 εργασίες/δοκίμια προς δημοσίευση. Ένα υπόσυνολο 1218, εκ των δοκιμίων, έχει κριθεί για 75 περιοδικά με σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 6,781 (συνολικός συντελεστής απήχησης: 8259).
 • Βάση δεδομένων Scopus: To top-160 δημοσιευμένων εργασιών, εκ των 4300 κριθέντων δοκιμίων, έχουν συνολικά 5521 αναφορές, με: h-index: 41 και i-10 index: 124.
 • Βάση δεδομένων Scopus: To top-50, εκ των top-160 ανωτέρω δημοσιευμένων εργασιών, έχουν από 36 ως 302 αναφορές εκάστη και συνολικά 4102 αναφορές, με μέσο όρο 82 αναφορές ανά top-50 δημοσιευμένη εργασία.

Το top-12 περιοδικών –αναφορικά με τα ακόλουθα κριτήρια: α) μέγιστος όγκος κριθέντων εργασιών, β) ύπαρξη συντελεστή απήχησης, γ) καταχώρηση στις βάσεις δεδομένων Scopus και WoS, δ) κρίση τουλάχιστον 10 εργασιών ανά περιοδικό– παρουσιάζεται ακολούθως:

 • Journal of Environmental Management (6,789), 319 εργασίες
 • International Journal of Hydrogen Energy (5,816), 212 εργασίες
 • Applied Energy (9,746), 136 εργασίες
 • Chemical Engineering Journal (13,273), 132 εργασίες
 • Sustainability (3,251), 75 εργασίες
 • Energies (3,004), 68 εργασίες
 • Applied Physics A (2,584), 28 εργασίες
 • Journal of Cleaner Production (9,297), 15 εργασίες
 • Materials Chemistry and Physics (4,094), 12 εργασίες
 • Chemical Engineering Science (4,311), 11 εργασίες
 • Renewable and Sustainable Energy Reviews (14,982), 10 εργασίες
 • International Journal of Energy Research (5,164), 10 εργασίες
 1. Αυτό το top-12 περιοδικών συλλέγει 1028 εργασίες, ήτοι το 84% των 1218 κριθέντων και δημοσιευμένων εργασιών.
 2. Αυτό το top-12 περιοδικών υποστηρίζει συνολικό συντελεστή απήχησης 7434, ήτοι το 90% του συνολικού συντελεστή απήχησης 8259 των 1218 κριθέντων και δημοσιευμένων εργασιών.
 3. Αυτό το top-12 περιοδικών υποστηρίζει σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 7,232 (εκ των 1028 εργασιών).

Ο Γρηγόριος συμμετέχει ως συνεργάτης έκδοσης ή μέλος εκδοτικής επιτροπής σε 25 επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): Frontiers in Environmental Chemistry (Review Editor, 2021-), Academy of Accounting and Financial Studies Journal (co-Editor-in-Chief, 2021-), Journal of Environmental Management (Associate Editor, 2020-2021), International Journal of Renewable Energy Development (Handling Editor, 2020-2021), Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (2021-), Oeconomia Copernicana (2021-), Merits (2021-), Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues (2018-), International Journal of Entrepreneurship (2018-), Sustainability (2018-), Problems and Perspectives in Management (Section Editor, 2018-), Investment Management and Financial Innovations (2018-), Environmental Economics (2018-) (Ανακοίνωση Τύπου, 23 Σεπτεμβρίου 2019), Biomedical and Pharmacology Journal, American Journal of Industrial and Business Management (Academic Editor, 2013-), Archives of Current Research International (2018-), Journal of Scientific Research and Reports (2014-), Materials Science for Energy Technologies (2018-), Journal of Management and Sustainability (Associate Editor, 2012-), International Journal of Chemical and Process Engineering Research (Associate Editor, 2014-).

Το έτος 2016 ο δικτυακός τόπος Publons ανακοίνωσε το βραβείο “Sentinels of Science”, απονέμοντάς το στους κριτές και στους εκδότες με το παραγωγικότερο έργο αξιολόγησης εργασιών (Ανακοίνωση Τύπου, 26 Σεπτεμβρίου 2016) προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ειδικότερα, η δεύτερη θέση για τον πιο παραγωγικό κριτή για το έτος 2016 -με κριτήριο την αφοσίωσή του στην επιστήμη (Ανακοίνωση Τύπου, 23 Σεπτεμβρίου 2016)- απονεμήθηκε στον Γρηγόριο Κυριακόπουλο. Το έτος 2017 κατατάχθηκε στο top 1% κριτών στην Ελλάδα (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons), καθώς και σε 2 -εκ των συνολικώς 27- τομείς βασικής έρευνας: Γεωπονικές και Βιολογικές Επιστήμες (1η), Περιβάλλον (14η). Περαιτέρω, για το έτος 2018 ο Γρηγόριος κατατάχθηκε στο top 1% αναμεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων εγγεγραμμένων ερευνητών από 220 χώρες παγκοσμίως σε 5 -εκ των συνολικώς 22- τομείς έρευνας βασικών επιστημών (Essential Science Indicators, ESI): Γεωπονικές Επιστήμες (6η), Περιβάλλον και Οικολογία (7η), Μηχανική (35η), Φυτολογία και Ζωολογία (25η), Διεπιστημονική (22η). Κατά την αξιολόγηση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα οποία είναι καταχωρημένα μόνο στο Web of Science Core Collection για την περίοδο: Σεπτέμβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019, ο Γρηγόριος κατατάχθηκε στο top 1% (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons) αναμεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων εγγεγραμμένων ερευνητών από 223 χώρες παγκοσμίως σε 3 -εκ των συνολικώς 22- τομείς έρευνας βασικών επιστημών: Μηχανική, Περιβάλλον και Οικολογία, Διεπιστημονική.

Παράλληλα, ο Γρηγόριος είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 82 εργασιών σε κεφάλαια βιβλίων, 42 περιοδικά και σε 9 διεθνή συνέδρια, εκ των οποίων (ενδεικτικά): δεκαπέντε εργασίες στο περιοδικό "Sustainability" (συντελεστής απήχησης: 3,251), τέσσερεις εργασίες στο περιοδικό "Energies" (συντελεστής απήχησης: 3,004), τρεις εργασίες στο περιοδικό “Renewable and Sustainable Energy Reviews” (συντελεστής απήχησης: 14,982), μια εργασία στο περιοδικό “Separation and Purification Reviews” (συντελεστής απήχησης: 9,636), μία εργασία στο περιοδικό "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" (συντελεστής απήχησης: 8,741), μια εργασία στο περιοδικό “Renewable Energy” (συντελεστής απήχησης: 8,001), μια εργασία στο περιοδικό "Sustainable Chemistry and Pharmacy" (συντελεστής απήχησης: 4,508), μια εργασία στο περιοδικό "International Journal of Environmental Research and Public Health" (συντελεστής απήχησης: 3,390), μια εργασία στο περιοδικό “International Journal of Sustainability in Higher Education” (συντελεστής απήχησης: 2,854), μία εργασία στο περιοδικό "Inhalation Toxicology" (συντελεστής απήχησης: 2,724), μία εργασία στο περιοδικό "Social Indicators Research" (συντελεστής απήχησης: 2,614), μία εργασία στο περιοδικό "Amfiteatru Economic" (συντελεστής απήχησης: 1,983), δύο εργασίες στο περιοδικό "Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity" (CiteScore: 3,8), δύο εργασίες στο περιοδικό "Problems and Perspectives in Management" (CiteScore: 1,7); 14 κεφάλαια βιβλίων (μετά από πρόσκληση των αντιστοίχων εκδοτικών επιτροπών) σε βιβλία μηχανικής, ενέργειας, περιβαλλοντικών και εκπαιδευτικών πολιτικών; καθώς και άνω των 30 ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Οι 58 πρόσφατες εργασίες (έτη 2016-2021) έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους βιβλίων καθώς και στα ακόλουθα περιοδικά (ενδεικτικά): "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" (1 εργασία, 2021), "Energies" (1 εργασία, 2021; 1 εργασία, 2020; 2 εργασίες, 2019), "Social Indicators Research" (1 εργασία, 2021), "Amfiteatru Economic" (1 εργασία, 2021), "E&M Economics and Management" (1 εργασία, 2021), "TEM Journal" (1 εργασία, 2021), “International Journal of Sustainability in Higher Education” (1 εργασία, 2020), "International Journal of Environmental Research and Public Health" (1 εργασία, 2020), "Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity" (2 εργασίες, 2020), "International Journal of Earth Sciences and Engineering" (2 εργασίες, 2019), "Sustainable Chemistry and Pharmacy" (1 εργασία, 2019), "Global NEST Journal" (1 εργασία, 2019), "Sustainability" (3 εργασίες, 2021; 5 εργασίες, 2020; 3 εργασίες, 2019; 4 εργασίες, 2018), "Academy of Strategic Management Journal" (2 εργασίες, 2018), "Renewable Energy" (1 εργασία, 2018). 5, εκ των συνολικά 82, εργασίες ως συν-συγγραφέας είναι καταχωρημένες και στη βάση δεδομένων PubMed. Οι συνολικές αναφορές από προσωπικές εργασίες είναι 1785 εκ των οποίων 176 αναφορές στο έτος 2018, 222 αναφορές στο έτος 2019, 372 αναφορές στο έτος 2020, 632 αναφορές στο έτος 2021; h-index: 24 και i10-index: 40, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων "Google Scholar" (1262 αναφορές, h-index: 20, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων "Scopus"). Σε αυτές τις αναφορές περιλαμβάνονται 998 ετερο-αναφορές από 208 περιοδικά με σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 6,056, συνολικός συντελεστής απήχησης 6044, καθώς και 366 αναφορές από 240 περιοδικά, συλλογικούς τόμους και συνέδρια [χωρίς συντελεστή απήχησης, αλλά με κάλυψη στις βάσεις δεδομένων "Scopus" και "Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics)"].

Tο top-15 των παραγωγικότερων περιοδικών (επί των 208 περιοδικών), τα οποία έχουν συντελεστή απήχησης -και εμφανίζουν 10, ή περισσότερες, ετερο-αναφορές- αθροίζουν 649 ετερο-αναφορές με συνολικό συντελεστή απήχησης 4321 και σταθμισμένο συντελεστή απήχησης 6,658. Ο παρενθετικός δεκαδικός αριθμός είναι ο συντελεστής απήχησης, ακολουθούμενος από τον αντίστοιχο αριθμό ετερο-αναφορών ανά περιοδικό (περίοδος αναφοράς: Οκτώβριος 2021):

 • Journal of Environmental Management (6,789), 209
 • Sustainability (3,251), 136
 • Energies (3,004), 74
 • Chemical Engineering Journal (13,273), 51
 • Renewable and Sustainable Energy Reviews (14,982), 39
 • Journal of Cleaner Production (9,297), 26
 • Journal of Hazardous Materials (10,588), 19
 • Applied Energy (9,746), 15
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (3,390), 14
 • Economic Research (3,034), 12
 • Renewable Energy (8,001), 12
 • Energy Policy (6,142), 11
 • International Journal of Hydrogen Energy (5,816), 11
 • Environment, Development and Sustainability (3,219), 10
 • Environmental Science and Pollution Research (4,223), 10

Two highly cited papers – Data from: Web of Science, Essential Science Indicators: Οι ακόλουθες δημοσιεύσεις έλαβαν επαρκή αριθμό αναφορών για να συμπεριληφθούν στο top 1% του επιστημονικού πεδίου, βάσει του αντιστοίχως τιθεμένου ορίου αναφορών ανά επιστημονικό πεδίο και έτος δημοσίευσης:

 • Ntanos, Stamatios; Kyriakopoulos, Grigorios; Chalikias, Miltiadis; Arabatzis, Garyfallos; Skordoulis, Michalis (2018). Public Perceptions and Willingness to Pay for Renewable Energy: A Case Study from Greece. Sustainability, Volume: 10, Issue: 3, Article Number: 687. Published: MAR 2018. Έτος: 2018. Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνικές Επιστήμες.
 • Kyriakopoulos, Grigorios L.; Arabatzis, Garyfallos (2016). Electrical energy storage systems in electricity generation: Energy policies, innovative technologies, and regulatory regimes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume: 56, 1044-1067. Published: APR 2016. Περίοδος: 2016-2021. Επιστημονικό πεδίο: Μηχανική.

Περαιτέρω, ο Γρηγόριος είναι (συν)υπεύθυνος έκδοσης των ακόλουθων 12 εκδόσεων:

1) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Chemical Lake Restoration – Technologies, Innovations and Economic Perspectives”, 1st Edition. Editors: Miltiadis G. Zamparas and Grigorios L. Kyriakopoulos. Print-ISBN: 978-3-030-76379-4 (Hbk). Online-ISBN: 978-3-030-76380-0 (PDF). Springer Nature eds, 2021, 8 chapters, 209 pp. Συμμετοχή στη συγγραφή των κεφαλαίων: 3, 5, 8.

2) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Sustainable Development of Electrical Energy Storage Technologies in Energy Production”, 1st Edition. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos. Print-ISBN: 978-3-0365-0928-0 (Hbk). Online-ISBN: 978-3-0365-0929-7 (PDF). MDPI eds, 2021, 15 chapters, 288 pp. Συμμετοχή στη συγγραφή 4, εκ των συνολικά 15, κεφαλαίων.

3) Βιβλίο διεθνούς κυκλοφορίας: “Low Carbon Energy Technologies in Sustainable Energy Systems”, 1st Edition. Editor: Grigorios L. Kyriakopoulos. Paperback ISBN-13: 978-0128228975, ISBN-10: 0128228970. Elsevier eds. Imprint: Academic Press, 2021, 15 chapters, 418 pp. Συγγραφή του κεφαλαίου 15.

4) Στο περιοδικό “Energies”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Low Carbon Energy Transition and Energy Poverty". Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Energies", με συν-εκδότες τους Prof. Dr. Dalia Streimikiene και Prof. Dr. Tomas Baležentis, ολοκληρώθηκε τον Μάϊο 2021 με δημοσίευση 4 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 1, εκ των συνολικά 4, εργασίας.

5) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Polymer Waste Management".

Special issue section: Sustainable Materials

Deadline: 31 December 2021

Guest Editors:

Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos

School of Electrical and Computer Engineering, Electric Power Division, Photometry Laboratory, National Technical University of Athens, 9 Heroon Polytechniou Street, 15780, Athens, Greece

Prof. Dr. Dalia Streimikiene

Lithuanian Energy Institute, Kaunas, Lithuania.

Prof. Dr. Tomas Baležentis

Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Vilnius University, Vilnius 01113, Lithuania

6) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Technologies and Strategies of the Development of the Low Carbon Economy”. Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Sustainability" ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2020 με δημοσίευση 5 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 3, εκ των συνολικά 5, εργασιών.

7) Στο περιοδικό “Sustainability”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Sustainable Development of Electrical Energy Storage Technologies in Energy Production”. Αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού "Sustainability" ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2018 με δημοσίευση 15 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 4, εκ των συνολικά 15, εργασιών.

8) Στο περιοδικό “Academy of Strategic Management Journal”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Innovative technologies, Industrial development, Agrarian policies, Resource management and Sustainable strategies towards the economic growth of the Russian Federation". Volume: 16, Issue 2, year 2017. Αυτό το ειδικό τεύχος φιλοξενεί 20 προσωπικώς επιλεχθείσες και κριθείσες επιστημονικές εργασίες.

9) Στο περιοδικό “International Journal of Earth Sciences and Engineering”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Green house buildings and infrastructures ”:

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Editor-in-Chief: Prof. Dr. D. Venkat Reddy, Εθνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Karnataka, Surathkal, Ινδία

10) Στο περιοδικό “International Journal of Earth Sciences and Engineering”, με τίτλο ειδικού τεύχους: “Renewable and sustainable energy resources”:

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Editor-in-Chief: Prof. Dr. D. Venkat Reddy, Εθνικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Karnataka, Surathkal, Ινδία

Αυτά τα ειδικά τεύχη του περιοδικού “International Journal of Earth Sciences and Engineering” ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2018 με δημοσίευση, συνολικά, 10 επιστημονικών εργασιών. Συμμετοχή στη συγγραφή 2, εκ των συνολικά 10, εργασιών.

11) Στο περιοδικό “Laws”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Technology and Economics Law in Energy Markets and Environmental Problems".

Special issue section: Environmental Law Issues

Deadline: 30 June 2022

Guest Editors:

Prof. Dr. Maria Alessandra Ragusa, University of Catania, Italy

Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos, National Technical University of Athens, Greece

12) Στο περιοδικό “Advances in Environmental and Engineering Research”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Environmental Economics and Management".

Guest Editor: Dr. Grigorios L. Kyriakopoulos. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα

Επιπλέον, είναι:

a) Guest-Editor στο περιοδικό “Journal of Risk and Financial Management”, με τίτλο ειδικού τεύχους: "Technological Advancements and Managerial Risks on the Road to Economic Growth". Special issue section: Financial Technology and Innovation. Deadline: 31 December 2021.

b) Chief-Editor at the: 5th International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM 2018) in Shanghai, 21-22 July 2018, China.

c) Technical Committee member at the: International Conference on Sustainable Development on Energy and Environment Protection (SDEEP2017) in Yichang, 28-30 July 2017, China - IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science.

d) Κριτής άνω των 650 εργασιών (πλήρη κείμενα) σε περισσότερα από 30 έγκριτα επιστημονικά συνέδρια (ο αριθμός κριθέντων εργασιών ανά συνέδριο παρατίθεται σε παρένθεση):

 • 2022 - 8th International Conference on Information Management and Industrial Engineering (ICII 2022), 25-27 May 2022, Cape Town, South Africa
 • International Conference on SMART Automatics and Energy (SMART-ICAE), 7-8 October 2021, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
 • 2021 International Conference on Energy Science and Environmental Chemistry (ICESEC 2021), 4-5 December 2021, Wuhan, China
 • 6th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2020) online (virtual conference without any physical participation), 23-26 August 2020. (20 reviews)
 • 6th International Conference on Information Management and Industrial Engineering (ICII 2020) in Cape Town, South Africa, 20-22 January 2020. (7 reviews)
 • Global Conference on Advanced Smart and Sustainable Technologies in Engineering (GCASSTE 2020) in Mangalore Institute of Technology and Engineering (MITE) Campus, Moodabidri, Mangalore, Karnataka, India, 30-31 January 2020.
 • 2nd International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems (SPIES 2020), 2-4 June 2020, Bangkok, Thailand.
 • 5th International conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2019) in Macau, 21-24 July 2019, China. (4 reviews)
 • Euro Conference on Catalysis and Chemical Engineering Advancements (Catalysis 2019) in Rome, 9-11 September 2019, Italy.
 • 2nd International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE 2019) in Hangzhou, 25-27 May 2019, China. (1 review)
 • 2019 International Conference on Smart Power and Internet Energy Systems (SPIES 2019) in Deakin University, 25-27 April 2019, Melbourne, Australia. (1 review)
 • 4th International Conference on Education and Social Development (ICESD 2019) in Shenzhen, 19-20 January 2019, China.
 • 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering (EKO-DOK Conference) in Dolny Śląsk, 8–10 April 2019, Poland.
 • International Conference on Biofuels and Bioenergy, in Barcelona 23-25 September 2019, Spain.
 • 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018), being held in conjunction with the 4th International Conference on Fuzzy System and Data Mining (FSDM2018) in Bangkok, 16-19 November 2018, Thailand. (23 reviews)
 • International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP 2018), being hosted by School of Communication and Information Engineering, Xi’an University of Science and Technology, 28-31 October 2018, China. (11 reviews)
 • 6th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2018) in Beijing, 24-27 October 2017, China. (10 reviews)
 • International Workshop on Environmental Management, Science and Engineering (IWEMSE 2018) in Xiamen, Fujian, 16-17 June 2018, China. (6 reviews)
 • 4th International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2018) in I-Shou University, Kaohsiung City, 17-21 July 2018, Taiwan. (4 reviews)
 • 2018 the International Conference on Product and Industrial Engineering (ICPIE 2018) in Chengdu, 27-29 October, 2018, China. (3 reviews)
 • International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection (EEEP2018) in Sanya, 19-21 November 2018, China. (11 reviews)
 • 2nd International Conference on Computer Science and Application Engineering (CSAE 2018) in Hohhot, 22-24 October 2018, China. (1 review)
 • International Conference on Energy Engineering and Environmental Protection (EEEP2017) in Sanya, 20-22 November 2017, China. (11 reviews)
 • 4th International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM 2017) in Qingdao, 16-17 December 2017, China.
 • 8th International Conference on Information & Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017) in Chania, 21-24 September 2017, Greece.
 • International Conferences on New Energy and Future Energy System: NEFES 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, China. (500 reviews, in total)
 • 2nd International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM2015) in Guilin, 15-16 May 2014, Guangxi, China. (22 reviews)
 • International Conference on Education and Social Development (ICESD 2015) in Nanjing, 5-6 December 2015, China. (6 reviews)
 • 7th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Mathematics and Computers in Biology and Chemistry in Cavtat, 13-15 June 2006, Croatia. (4 reviews)

Οι κυριότερες διεθνείς εκδόσεις Who’sWho: IBC-UK, ABI-US και Marquis-US, περιέχουν βιογραφικά στοιχεία του Γρηγόρη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες εκδόσεων.

List of published papers, books, theses and journals served as reviewer (επικαιροποίηση: 01 Σεπτεμβρίου 2021).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική, Περιβάλλον, Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων από Οργανικούς Ρυπαντές, Ιδιότητες Πολυμερών Υλικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ψυχολογία, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Διαχείριση Δασικών Πόρων, Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Οικονομία της Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικά Συστήματα, Κυκλική Οικονομία, Συμπεριφορική Οικολογία

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα